De elektronische sigaret: het nieuwe advies van de Hoge Gezondheidsraad

woensdag, 21 oktober 2015

Meer en meer mensen in België gebruiken de elektronische sigaret. Misschien bent u wel een van hen. In december 2013 heeft de Hoge Gezondheidsraad een advies gepubliceerd over de e-sigaret en zijn potentiële effecten op de gezondheid van rokers, niet-rokers en e-rokers. In januari 2015 heeft minister van gezondheid Maggie de Block een herziening gevraagd zodat het advies antwoord zou bieden op een aantal nieuwe vragen, zoals:

  • Helpt de e-sigaret om minder te roken of er zelfs mee te stoppen?
  • Is het extra gevaarlijk om de e-sigaret en de klassieke sigaret tegelijk te gebruiken?
  • Kan de e-sigaret zonder nicotine tabaksrokers helpen tijdens de laatste fase van hun rookstop?
  • Wat zijn de schadelijke gevolgen van de e-sigaret en hoe verhouden die zich tot de schadelijke effecten van de klassieke sigaret?

..... Maar voorzichtigheid blijft geboden

De HGR erkent dat de e-sigaret een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen roken omdat e-rokers minder worden blootgesteld aan giftige stoffen dan “gewone” rokers. Maar de HGR maant aan tot voorzichtigheid en beklemtoont dat er nog niet genoeg studies bestaan op lange termijn om doorslaggevende conclusies te trekken.

Ten slotte besluit de HGR dat het op lange termijn nog altijd beter is een behandeling op basis van nicotine, zoals de elektronische sigaret, te gebruiken, dan te blijven roken of opnieuw te beginnen roken.

Om het complete advies te lezen, klik hier.