Logo

De elektronische sigaret: de mening van de Hoge Gezondheidsraad

vrijdag, 13 december 2013

Ook in ons land zijn er steeds meer gebruikers van de elektronische sigaret of e-sigaret. Daarom onderzocht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) de mogelijke gevolgen van de e-sigaret op de menselijke gezondheid. Onze expert tabakspreventie, Luk Joossens, was daar actief bij betrokken!

Voorzichtigheid geboden

De mening van de HGR is gestoeld op het voorzorgsprincipe. De Raad stelt voor om de verkoop van e-sigaretten met nicotine te beperken tot apotheken. Er zijn ook e-sigaretten zonder nicotine. Voor die varianten wil de HGR een waterdichte reglementering rond eventuele additieven en publiciteit.

Luk Joossens: “De voornaamste kritiek op de e-sigaret is echter het normaliseren en aantrekkelijk maken van roken bij jongeren. Volgens recente cijfers in Frankrijk hebben 2 op 5 jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar reeds geëxperimenteerd met een elektronische sigaret.

Als die allen overschakelen naar gewone sigaretten, dan worden al de inspanningen van de laatste 20 jaar tegen roken teniet gedaan. Bovendien zijn er nog bijkomende studies nodig om het toxicologische risico van de e-sigaret te evalueren.”

Lees het persbericht van de HGR