Logo

De e-sigaret: verbieden of niet?

donderdag, 13 juni 2013

Er was in de pers veel te doen over een mogelijk verbod op de e-sigaret (elektronische sigaret) in Frankrijk. In de aanbevelingen van de Franse experts wordt een volledig verbod niet aangeraden maar wel een strenge reglementering.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Voor- en nadelen

De elektronische sigaret wordt als vervangmiddel gepromoot voor het roken van tabak. Er zijn verschillende soorten en in sommige ervan dient nicotine in vloeibare vorm ingebracht. Op die manier zou de e-sigaret als nicotinevervanger kunnen fungeren net zoals nicotinepleisters, -kauwgom, -spray en -tabletjes.

De e-sigaret geeft geen koolmonoxide (CO), geen vaste deeltjes of significante hoeveelheid kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom zou de e-sigaret een hulpmiddel kunnen zijn voor rokers bij het stoppen met roken. Maar de concentratie nicotine in het bloed met een e-sigaret is wisselend en afhankelijk van de werkelijke inhoud nicotine, de soort e-sigaret en de manier van gebruik. Er blijft ook onzekerheid over de effecten ervan, vooral bij langdurig gebruik.

Het gebruik van e-sigaretten lijkt op het eerste zicht een hulpmiddel voor de roker op plaatsen waar niet gerookt mag worden. Vergeet echter niet dat onze Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via een persbericht al liet weten dat het rookverbod op openbare plaatsen ook geldt voor de e-sigaret.

En hou er bovendien rekening mee dat de rookverslaving in stand wordt gehouden bij dubbel gebruik, d.w.z. afwisselend echte sigaretten en e-sigaretten roken.

Strikte reglementering

De Franse experts pleiten voor een het uitwerken van een goede regelgeving. Een volledig verbod ervan raden ze af omdat de e-sigaret toch een hulpmiddel kan zijn bij rookstop. Maar ze zou, volgens de schrijvers van het Franse OFT rapport over de e-sigaret, wel moeten verboden worden voor minderjarigen en voor mensen die nooit hebben gerookt.

De e-sigaretten met nicotine die een statuut van geneesmiddel verkrijgen, zouden enkel in apotheken mogen worden verkocht.

Niet gelijk waar en aan gelijk wie

In de Franse aanbevelingen wordt tevens aangeraden het verbod op publiciteit voor e-sigaretten degelijk te controleren en de verkoop ervan te verbieden onder de 18 jaar. Ook zou de niet als geneesmiddel geregistreerde e-sigaret enkel mogen worden verkocht in verkoopspunten met een speciale licentie. Verder mag geen reclame worden gemaakt voor gebruik op plaatsen waar roken verboden is.

Gebruik door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden evenals het gebruik ervan langer dan 6 maanden.

Conclusie

De e-sigaret mag in België niet gebruikt worden om te roken op plaatsen waar dat verboden is. Enkel als nicotinevervangmiddel bij rookstop of in het kader van “harm reduction” (dit is “schade beperking”) zou de e-sigaret een plaats kunnen hebben. Besef wel dat er momenteel geen officiële controle is op e-sigaretten. Je hebt dus geen zekerheid over de hoeveelheid nicotine in zo’n e-sigaret.

En bovendien is er nog niets geweten over de toxiciteit van de andere aromatische additieven die toegevoegd worden aan de e-sigaret. Er blijft dus ook onzekerheid over de effecten van deze additieven bij langdurig gebruik.

Vanuit het voorzorgsprincipe raden we met de huidige voorradige kennis liever aan om dit product niet te gaan gebruiken, maar te kiezen voor een volledige rookstop. Heb je nog moeite met een volledige rookstop en wil je via de e-sigaret de schade van het roken toch enigszins beperken, zie dit dan als tijdelijke oplossing en blijf er naar streven om elke vorm van roken definitief achter je te laten.

Lukt het niet in je eentje, zoek dan hulp. Voor meer informatie en rookstopbegeleiding kan je contact opnemen met Tabakstop op het gratis nummer 0800 111 00.

De Morgen, 27-05-13; Rapport e-cigarette OFT (Office Français de prévention du Tabagisme) mei 2013