Logo

Blijvende schade aan hersenen van pubers door roken?

dinsdag, 20 november 2012

Een onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam heeft aangetoond dat roken leidt tot blijvende hersenschade in het brein van jonge ratten. Door de nicotine neemt het concentratievermogen af en neemt de impulsiviteit toe. Daardoor kunnen ook de leerprestaties afnemen. Alarmerend is dat deze schade in de loop van het leven niet wordt hersteld. Het is aannemelijk dat deze schade zich ook voordoet bij jonge mensen.  

Bron: De Volkskrant 21/02/11

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Het gaat hier om een onderzoek bij ratten, maar het effect bij mensen zou hetzelfde kunnen zijn, gezien de overeenkomsten tussen de hersenen van ratten en mensen. Het is dan ook mogelijk dat jong beginnen met roken bijdraagt aan het ontwikkelen van aandachts- en impulsitiviteitsstoornissen zoals adhd.

Vroeger werd al aangetoond dat roken jongeren gevoeliger maakt voor verslaving op latere leeftijd. Dergelijke hersenschade deed zich niet voor als volwassen hersenen werden blootgesteld aan nicotine.  Een verklaring daarvoor is dat puberhersenen nog in ontwikkeling zijn, en daardoor extra kwetsbaar zijn.

Ratten die in hun puberteit nicotine kregen, presteerden op een concentratietest later in hun leven 5 tot 10 procent slechter dan ratten die niets hadden gekregen.

Nicotine maakte die ratten ook impulsiever. Bij dit onderzoek werd ook ontdekt dat nicotine in de hersenen leidt tot een blijvende afname van een specifiek eiwit, mGluR2. Dit eiwit bevindt zich in het deel van de hersenen dat aandacht en concentratie regelt.

De resultaten van dit onderzoek zijn een reden te meer om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat jongeren niet beginnen roken of zo snel mogelijk stoppen met roken.