Persberichten

Press_pers

Tabakstop stuurt geregeld persberichten naar journalisten n.a.v. nieuwe campagnes of belangrijke informatie voor het publiek.

Steeds meer rokers doen een beroep op Tabakstop en het publiek wordt steeds jonger! 

20 april 2020 - Tabakstop kan trots zijn op de resultaten van 2019!  De dienst van Stichting tegen Kanker gesteund door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheid is al 16 jaar actief. Steeds meer rokers op zoek naar professionele steun en juiste informatie over stoppen met roken doen een beroep op de dienst. Dat bewijzen de cijfers van 2019. We zien een toename van het aantal e-mailcontacten, een groeiend aantal bezoekers van de website en de Tabakstop-app. In het digitale tijdperk vertoont de telefonische dienstverlening een dalende trend, maar het publiek dat het nummer 0800 111 00 belt, wordt steeds jonger. Goed nieuws voor preventie! 

Lees het persbericht

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2019.

Klik hier voor de infografieken (samenvatting).

Coronavirus: Stop met roken om het risico op zeer ernstige COVID-19 te verlagen

20 maart 2020 – In deze verontrustende tijden zijn mensen op zoek naar wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen. Voor rokers is stoppen met roken tijdens deze uitbraak een van de beste dingen die ze nu kunnen doen naast het rigoureus opvolgen van alle voorzorgsmaatregelen. We begrijpen dat deze periode van onzekerheid en angst het stoppen met roken bemoeilijkt. Nochtans sta je als roker niet alleen! Stichting tegen Kanker helpt via Tabakstop.be.

Lees het persbericht

Rookenquête 2019: Aantal rokers blijft stabiel terwijl bevolking meer antitabaksmaatregelen wil

22 augustus 2019 - De Belgen willen anti-tabaksmaatregelen om het aantal rokers de verminderen. Zo is 69% van de Belgen voorstander om alle tabaksreclame verkoopplaatsen te verbieden en 62% vindt dat tabaksartikelen niet zichtbaar getoond mogen worden in de winkel. Allemaal duidelijke signalen voor onze volgende regering om een antitabaksplan uit te werken waarmee onze kinderen een rookvrije toekomst tegemoet kunnen gaan.

Elk jaar peilt Stichting tegen Kanker in haar Rookenquête naar het rookgedrag van de Belg en naar het draagvlak voor beleidsmaatregelen inzake roken. In ons land roken nog steeds 23% van de Belgen, waarvan 18% dagelijks. Het gebruik van de e-sigaret blijft stabiel: 10% van de rokers blijft minstens af en toe dampen.

Lees het persbericht 

Stoppen met roken doe je niet alleen. Laat je begeleiden door een tabakoloog!

3 mei 2019 - 66% van de rokers wil stoppen met roken, maar slechts 2% doet beroep op begeleiding door een tabakoloog. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting tegen Kanker. Nochtans blijkt uit studies dat wie zich laat begeleiden bij het stoppen met roken 3 tot 4 maal meer kans heeft op succes. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen start vanaf 3 mei een sensibiliseringscampagne om rookstopbegeleiding door een tabakoloog te promoten. 

Lees meer in het persbericht. 

Jaarverslag 2018: Tabakstop innoveert, missie geslaagd!

4 april 2019 - Het gratis nummer 0800 111 00  heeft  meer  oproepen  ontvangen  in  2018,  de  telefonische coaching meer  inschrijvingen en  de  website  heeft  35%  meer bezoekers  ontvangen.  De nieuwe gratis  app  is  ook  een  groot  succes.

Klik hier om het persbericht te bekijken.

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018.

Klik hier voor de infografieken (samenvatting).

Tabakstop lanceert gratis rookstop-app

Met hulp heeft een roker drie keer meer kans om te stoppen. Om die hulp nog toegankelijker te maken, biedt Tabakstop voortaan een nieuwe smartphone-applicatie aan.

Klik hier om het persbericht te bekijken.

Download de Tabakstop-app.

Jaarverslag Tabakstop 2017: nieuwe media helpen mensen stoppen met roken

Maandag, 16 april 2018. Onze manier van communiceren kende een revolutie door smartphones en nieuwe mobiele technologie. Tabakstop, de rookstoplijn van Stichting tegen Kanker, heeft deze evolutie steeds aandachtig opgevolgd en blijft haar diensten aanpassen om zo de hele Belgische bevolking ten dienste te zijn. De cijfers uit het jaarverslag 2017 van Tabakstop tonen aan dat de website, de Facebookpagina en de Tabakstop App een opvallende groei kennen. In Vlaanderen is de groei nog net iets groter dan in Wallonië.
 

Klik hier om het persbericht te bekijken.

Bekijk hier het volledige jaarverslag.

Klik hier voor de infografieken (samenvatting).

 

Rookenquête 2017: Draagvlak voor anti-tabaksmaatregelen groeit, gebruik e-sigaret stijgt maar aantal rokers blijft stabiel.

17 oktober 2017. De Belgen willen anti-tabaksmaatregelen om het aantal rokers te verminderen. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Stichting tegen Kanker. Meer dan 9 op de 10 ondervraagden vindt dat het roken in auto’s met minderjarigen moet verboden worden en dubbel zoveel Belgen zijn voor neutrale pakjes dan tegen (55% tegenover 27%).

Allemaal duidelijke signalen voor onze beleidsmakers om harder in te zetten op tabakspreventie. In ons land roken nog steeds 1 op 5 mensen (20%). Het gebruik van de e-sigaret stijgt: van 10% in 2015 naar 14% in 2017 - www.kanker.be/actualiteit

Lees meer in het persbericht

Download hier de volledige resultaten ""Rookgedrag in België 2017"

 

10 jaar “persoonlijke coaching” tabakstop bij stichting tegen kanker: succesvolle rookstopbegeleiding op maat

De start van het schooljaar is een populaire stopdatum. Sinds mei 2007 kan elke roker die wil stoppen, bij Tabakstop terecht voor gratis persoonlijke hulp op zijn of haar maat via telefoon. Dit project, dat de naam Persoonlijke Coaching meekreeg, omvat 6 – 8 telefoongesprekken met dezelfde tabakoloog.

Op 10 jaar tijd is het aantal inschrijvingen voor de coachings sterk gegroeid. Het profiel van de deelnemers is over die periode vrij stabiel gebleven: meer vrouwen en vooral 45-plussers.

Op de internationale Tobacco Control Scale haalt België een matige score van 6 op 10 voor “treatment” of rookstophulp. Om het beter te doen, vraagt Stichting tegen Kanker naar maatregelen zodat (huis)artsen hun patiënten meer motiveren tot een rookstop en meer doorverwijzen naar tabakologen.

Lees meer in het persbericht

Bekijk hier het volledige verslag rond "persoonlijke coaching"

Bekijk hier de infografieken

 

De Belgische voetbalbond en Stichting tegen Kanker heten de supporters welkom in een rookvrij stadion!

De Belgische voetbalbond (KBVB) verwelkomt de supporters voor de finale van de Beker van België op 18 maart aanstaande in een rookvrij Koning Boudewijnstadion. Deze rookvrije match zal de eerste zijn in een lange reeks. De volgende finalematchen van de Beker van België en van de nationale ploegen zullen hetzelfde voorbeeld volgen! Dit sportief initiatief in de strijd tegen kanker is het resultaat van een samenwerking tussen de KBVB en Stichting tegen Kanker. Met deze samenwerking wil de KBVB tonen dat de gezondheidspromotie één van haar prioriteiten is.

De boodschap van deze maatregel is uitgesproken positief. Volgens een enquête van de KBVB is 69% van de supporters helemaal te vinden voor de maatregel. Naast het rookverbod wil men ook overbrengen dat het mogelijk is om te stoppen met roken. Daarom zal de begeleiding van Tabakstop, de rookstopbegeleidingsdienst van Stichting tegen Kanker, in de kijker worden gezet.

Lees meer in het persbericht van KBVB

 

Tabakstop stelt jaarcijfers en nieuwe postkaartencampagne voor

14 februari 2017. In aanwezigheid van de ministers Jo Vandeurzen, Didier Gosuin en Maxime Prévot heeft Tabakstop, de gratis rookstophulpdienst van Stichting tegen Kanker, op 14 februari zijn jaarcijfers en nieuwe postkaartencampagne voorgesteld. De ministers tekenden een eerste symbolische kaart met een positieve boodschap naar een roker. Dankzij deze kaartencampagne kan je met een persoonlijke boodschap aan een roker melden dat hij of zij veel voor je betekent. 

Klik hier om het persbericht te bekijken.

Bekijk hier het volledige jaarverslag. 

 

Het standpunt van Stichting tegen Kanker ivm de e-sigaret

17 november 2016. De nieuwe wetgeving rond e-sigaretten maakt het mogelijk om de verkoop van dit product beter te omkaderen. Onze website biedt voortaan ook meer informatie over de e-sigaret

Klik hier om het persbericht te bekijken.

 

Nieuwe verpakking tabaksproducten vanaf 20 mei

17 mei 2016. België moet tegen 20 mei 2016 de Europese Tabaksproductenrichtlijn (2014/40/EU) omzetten in nationale wetgeving. Vanaf die datum zijn op roltabak ook afschrikwekkende foto’s en het nummer van de rookstophulpdienst Tabakstop verplicht. Sigarettenpakjes zullen er eveneens anders uitzien, met grotere gezondheidswaarschuwingen op voor- en achterkant alsook een nieuwe stijl voor informatie over Tabakstop. Stichting tegen Kanker juicht de toepassing toe en speelt hier op in met een nieuwe campagne “De oplossing heb je op zak”.

Klik hier om het persbericht te bekijken.

 

Jaarcijfers Tabakstop: Elke dag meer dan 50 contacten tussen rokers en tabakologen Tabakstop

22 februari 2016. In 2015 werd bijna 20.000 keer een beroep gedaan op één van de diensten van Tabakstop. Het aantal bezoekers van de website stijgt (230.000 in 2015). 80% van de rokers weet van het bestaan van deze gratis rookstophulpdienst van Stichting tegen Kanker af. Zonder hulp slagen 3 à 5% van de stoppogingen. Met hulp stijgen slaagkansen sterk. Rokers die willen stoppen – of zouden moeten om recht te hebben op de terugbetaling van een medische behandeling – kunnen gratis terecht bij Tabakstop - www.tabakstop.bewww.kanker.be

Klik hier om het persbericht te bekijken.

 

Rookenquête Tabakstop: Steeds meer rokers willen stoppen

4 januari 2016. Uit een nieuwe enquête van Stichting tegen Kanker in 2015 blijkt 20% van de Belgen te roken, waarvan 17% dagelijks.
De cijfers verschillen naargelang de regio: In Vlaanderen rookt 17%, in Brussel 23% en in Wallonië 24%.
Wat het consumptiepatroon betreft, stellen we vast dat 77% van de rokers gewone sigaretten gebruikt en 34% van hen rookt roltabak (het combineren van sigaretten en roltabak is ook mogelijk).
En hoe kijken de rokers zelf naar hun rookgedrag? 72% van de rokers hebben spijt dat ze begonnen zijn met roken en 64% onder hen wenst te stoppen.

Klik hier om het persbericht te bekijken.

Download hier de volledige resultaten “Rookgedrag in België 2015”

 

Tabakstop werkt: 10x meer kans op slagen met rookstophulp 

6 augustus 2015. Bijna de helft van de bellers (45%) is op het einde van een coaching door tabakologen van Tabakstop gestopt met roken. Eén jaar later is nog steeds 1 op 3 rookvrij. Dat is 10 keer zoveel dan de slaagkansen op eigen houtje, zonder hulp. De overheid investeert slechts 0,2% van haar fiscale inkomsten uit tabaksproducten in rookstophulp. Dit is een schandalige wanverhouding!

Klik hier om het persbericht te bekijken. 

Bekijk hier de handige infografiek.

 

Onderzoek: jongvolwassen voorstander van totaalverbod op tabakreclame

9 juli 2015. Uit onderzoek door GFK in opdracht van Stichting tegen Kanker blijkt dat in een periode van drie maand, 2 jongvolwassenen op 3 tabaksreclame te zien kreeg, voornamelijk in de dagbladwinkel. Nagenoeg alle bevraagden beschouwen het tonen van tabaksverpakkingen op de verkoopplaats ook als reclame, en meer dan 7 jongvolwassenen op 10 gaan akkoord met een totaalverbod. Belgische jongeren vinden de Australische neutrale pakjes (zonder logo’s en reclame) weinig aantrekkelijk, maar toch informatief.

Klik hier om het persbericht te bekijken. 

Bekijk hier de GFK-Studie.

 

Jaarverslag Tabakstop - Stichting tegen kanker vraagt overheid om slimmere terugbetaling rookstopmedicatie

17 februari 2015. Vandaag publiceert Tabakstop haar jaarverslag 2014. De website www.tabakstop.be, is ondertussen dé referentie voor stoppers geworden, met 186 882 unieke bezoekers online in 2014. Dat is een stijging van 65% tgo 2013. Het aantal spontane inkomende telefonische oproepen blijft stabiel over de voorbije 4 jaar. Het aantal uitgaande oproepen in het kader van persoonlijke coachings blijft groeien. Deze coachings zijn in trek bij zware rokers die al van alles geprobeerd hebben, maar moeilijk op eigen houtje de verslaving kunnen doorbreken.

Klik hier om het persbericht te bekijken. 

Bekijk hier het volledige jaarverslag.